Header

Donderdagavond 1 juni reikte de Confederatie van Immoberoepen de Real Estate Awards uit. Met deze awards bekroont, inspireert en stimuleert CIB Vlaanderen het ondernemerschap in de sector.

Benieuwd wie met een prijs ging lopen? 

Reglement 2017

Met de Real Estate Awards wil CIB Vlaanderen het ondernemerschap in de vastgoedsector stimuleren én inspireren.

Tijdens deze elfde editie kan je jezelf kandidaat stellen of iemand voordragen als kandidaat voor deze twee categorieën:

1. Deelnamecriteria en -voorwaarden

 • De Real Estate Awards staan open voor alle erkende vastgoedmakelaars en vastgoedbeheerders in Vlaanderen en Brussel die zaakvoerder zijn.
 • Kandidaten kunnen zichzelf kandidaat stellen, of kunnen voorgedragen worden.
 • Deelname aan de Real Estate Awards is gratis.
 • Een kandidatuur is slechts geldig wanneer het officiële deelnameformulier is ingevuld en verstuurd naar rea@cib.be en wanneer de kandidaat een bevestiging van de ingezonden kandidatuur heeft ontvangen.
 • De uiterste datum voor het indienen van de kandidaturen is vrijdag 21 april 2017.
 • De finalisten zijn aanwezig op de awarduitreiking op donderdagavond 1 juni 2017 in Hôtel de la Poste, Tour & Taxis (Brussel). De kandidaten (1 persoon per dossier) wonen de feestavond gratis bij.
 • Kandidaatstelling kan in geen geval recht op schadevergoeding doen ontstaan noch andere rechten.
 • De kandidaat gaat akkoord met het huidige reglement en aanvaardt onherroepelijk de beslissingen van de jury.

2. Wedstrijdverloop

STAP 1 - Nominatie + indienen kandidatuur

Kandidaten kunnen zichzelf voordragen of door anderen worden voorgedragen via de website www.real-estate-awards.be. Wie zich via de website kandidaat stelt of voorgedragen wordt als kandidaat, ontvangt via mail een deelnameformulier. Deelnameformulieren kunnen via rea@cib.be ingediend worden tot en met vrijdag 21 april middernacht. Na ontvangst van de tijdige kandidaatstelling ontvangt elke deelnemer een bevestiging van de ingezonden kandidatuur.

STAP 2 - Eerste selectie door de jury

Vervolgens gebeurt een eerste selectie op basis van de beoordelingscriteria zoals vermeld op de deelnameformulieren door een professionele en onafhankelijke jury. De juryvoorzitter beslist definitief welke 5 dossiers per categorie in aanmerking komen voor verdediging op dinsdag 9 mei 2017.

STAP 3 - Gesprek met de jury

Wie weerhouden wordt door de jury, wordt op dinsdag 9 mei 2017 uitgenodigd voor een gesprek met de jury. De jury kiest vervolgens drie finalisten per categorie en kent aan elke finalist punten toe. De stem van de jury telt voor 50% van de punten.

De drie finalisten worden persoonlijk (telefonisch en schriftelijk) op de hoogte gebracht door CIB Vlaanderen en worden bekend gemaakt op www.real-estate-awards.be. Niet genomineerden ontvangen alleen een schriftelijk bericht en worden niet bekend gemaakt.

STAP 4 - Online stemronde

Vanaf donderdag 11 mei tot en met donderdag 25 mei 2017 kunnen alle BIV-erkende vastgoedmakelaars en -beheerders online hun stem uitbrengen op een van de drie finalisten op www.real-estate-awards.be. Stemmen kan slechts éénmaal per categorie. Het totaal van deze online stemmen telt voor 25% van de punten.

STAP 5 - Live stemronde

De drie finalisten worden voorgesteld op de live awarduitreiking op donderdagavond 1 juni 2017 in Hôtel de la Poste in Brussel. De aanwezigen brengen per categorie hun stem uit op een van deze drie finalisten. Het totaal van deze live stemmen telt eveneens voor 25% van de punten.

STAP 6 - De winnaar

De genomineerde met het totaal hoogst aantal punten (jury + online stemronde + live stemronde) is de winnaar. Bij ex aequo is de stem van de jury doorslaggevend.

3. Jury

 • Een professionele en onafhankelijke jury beoordeelt de ingediende kandidaturen.
 • De jury behandelt de kandidaturen in alle discretie.
 • Er wordt op toegezien dat de juryleden geen kandidaturen beoordelen waar er een mogelijkheid tot belangenvermenging is.
 • De jury houdt in haar beraadslaging rekening met de criteria zoals vermeld op de deelnameformulieren van elke award.
 • De jury kan beslissen kandidaturen die niet compleet zijn of niet aan de voorwaarden voldoen, van deelname uit te sluiten. De jury kan deelnemers om aanvullende informatie vragen.
 • De jury kan beslissen om een award niet uit te reiken als er onvoldoende kandidaturen (minder dan vijf) zijn, of als de ingediende dossiers niet voldoen aan de vooropgestelde beoordelingscriteria.
 • De beslissingen van de jury zijn definitief en onaanvechtbaar. Over de beslissingen van de jury wordt geen verdere motivering verstrekt.

4. Prijzen

 • De winnaars ontvangen een award.
 • De winnaars ontvangen een mooi prijzenpakket.
 • De winnaars nemen gratis deel aan het CIB Vastgoedcongres 2017.
 • De winnaars vervullen een jaar lang de rol als ambassadeur of ambassadrice voor het ondernemerschap in de vastgoedsector.
 • De titel betekent een boost voor je zaak.
 • CIB Vlaanderen besteedt in haar interne en externe communicatie aandacht aan de genomineerden en de winnaars. Alle deelnemers verlenen hiervoor toestemming.
 • De winnaars en de genomineerden mogen over de Real Estate Awards communiceren in hun eigen communicatie.

5. Meer info of vragen?

Contacteer ons op rea@cib.be of op 09 242 49 97.